Testa klimatpåverkan från ditt festivalbesök!

Alla kan inte göra allt, men många kan göra mycket tillsammans

Avge ett klimatlöfte inför festivalen och var med på resan för att göra Vetenskapsfestivalen ännu klimatsmartare. Vi är många som besöker Vetenskapsfestivalen och om alla gör en liten förändring blir resultatet något stort!

Kanske måste du resa långt, men kan ändra dina matvanor för att ändå göra en skillnad för klimatet? Din bil kanske kan köra på HVO istället för fossil diesel. Går det att välja ett boende med mindre klimatpåverkan eller att ta tåget istället för flyget?

Börja med att klimatberäkna ditt evenemangsbesök för att se vad du kan göra ännu bättre!

Jag åker till
Vetenskapsfestivalen

från i dagar.

Mitt evenemangsbesök

Gör en beräkning så kan du
se dina totala utsläpp här

0 kg CO2e

Beräkningsunderlag för resor och boende kommer från Klimatsmart Semester / Travel CO2 och är ett resultat av forskning vid svenska universitet. Beräkningar av klimatpåverkan från mat är baserad på ett pågående forskningsprojekt med data från RISE. Läs mer om beräkningsunderlaget här. Denna kalkylator är kontinuerligt under utveckling och vi tar gärna emot synpunkter via e-post.